สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
021785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
2
27
21683
102
467
21785

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-08-13 13:51:29

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทจังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

กิจกรรมภายในโครงการมีดังต่อไปนี้

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

ช่วงเช้า
- นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าจังหวัดนครนายกเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
- ยุติธรรมจังหวัดนครนายกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครนายก แนะนำส่วนราชการและบทบาทภารกิจ
- นายสิทธิภัตร์ พรพิจิตรทรัพย์ รองอัยการจังหวัด สคช. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องกฎหมายเบื้องต้น และการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
- กิจกรรมนันทนาการ โดย นายจงชนะ บำรุงจิต และคณะ

ช่วงบ่าย
- กิจกรรมนันทนาการ โดย นายจงชนะ บำรุงจิต และคณะ
- กิจกรรมร่วมคิดร่วมทำ ฝึกปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดย นายบุญส่ง วรวัฒน์

ช่วงเย็น
- กิจกรรมสายใยสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
- ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
- ศึกษาดูงานและชมการแสดง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง
— ที่ วังยาวริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053