สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022309
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
7
68
21893
432
194
22309

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 21:16:44

เครือข่ายอาสาศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยคุ้มครองสิทธิฯ

ชื่อศูนย์

                                            

สถานที่ตั้ง

                        

ประธานศูนย์

                        

เบอร์โทรติดต่อ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอเมือง

อำเภอเมือง

นายสมเดช  พันธุ์ศิริ

๐๙๐-๑๑๙๓๖๐๖

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอองครักษ์

อำเภอองครักษ์

นายสายศักดิ์  สิทธิธรรม

๐๘๑-๕๘๘๘๗๙๖

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลหนองแสง

ตำบลหนองแสง

นายมนตรี  สิทธินานนท์

๐๙๒-๒๑๒๗๖๖๐

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทบ้านดงแขวน

บ้านดงแขวน

นายฉันท์  ขยันงาน

๐๘๖-๑๖๘๒๓๘๖

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอำเภอบ้านนา

อำเภอบ้านนา

นายบุญยัง  รอดประเสริฐ

๐๘๙-๙๐๓๕๔๙๓

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบ้านพริก

วัดบ้านพริก  ตำบลบ้านพริก  อำเภอบ้านนา

นายพิพัฒน์  เลิศวิลัย

๐๘๔-๕๙๐๔๕๐๙

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลสาริกา

องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา  ตำบลสาริกา

นายธวัชชัย  ขาวขำ

๐๘๙-๐๙๖๘๓๓๕

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลโคกกรวด

วัดพรหมเพชร  ตำบลโคกกรวด  อำเภอปากพลี

นายณัฐวุฒิ  เหยือกเงิน

๐๘๖-๘๔๑๘๔๘๖

ศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลบางปลากด

ที่ทำการกำนันตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์

นายกวี  ยามเย็น

๐๘๐-๕๘๑๓๙๙๙

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053