สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022283
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
16
7
42
21893
406
194
22283

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 19:29:36

โครงสร้างสำนักงาน

 โครงสร้างผู้บริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก 
 

 

นางสาวโศรยา ฤทธิอร่าม

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนครนายก

ยุติธรรมจังหวัดนครนายก

 

นางสาววนิดา  กุณาศล

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก

รองกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

 

 

 

นายเลิศพันธุ์  เทียนทอง

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก

กรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

นายประยุทธ  อ่อนพานิช

ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

กรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก  
  
  

 

 

 

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053