สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
022303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
7
62
21893
426
194
22303

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-09-18 20:40:04

บุคลากร

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวสุริยา  นาคฤทธิ์

นักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

นางสาวอัญชลีกร  วรรณสาตร์

นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวหนึ่งฤทัย  หัดโท

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

นางอรทัย   จิตรปั้น

นักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

 

กลุ่มงานบริการประชาชน


 

 

 

 

 

 

 

พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

นายอภิรักษ์  แก้วพวง

นิติกร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

นางนิตยา  สุวรรณรัตนกิจ

ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

นายณัฐวุฒิ อุดมศิลป์

นักบริหารจัดการงานยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
   
   

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053