สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
021792
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
14
2
34
21683
109
467
21792

Your IP: 10.222.129.237
Server Time: 2020-08-13 14:13:29

การประชุมประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

08/04/57 การประชุมประจำสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เพื่อหารือและวางแผนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

จัดนิทรรศการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมและเพิ่ม สีสันให้กับงานดังกล่าว จนได้รับคำชมจากเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก และผู้บริหารของสำนักงานสภาเกษตรกรของจังหวัดใกล้เคียง — ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)

สอบถามข้อเท็จจริงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีประชาชนเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

1/04/2557 เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและนิติกร เดินทางไป องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก
- เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายกรณีประชาชนเข้ามาร้องเรียนร้องทุกข์เรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก
- เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกและมอบคู่มือกฎหมายสามัญ ประจำบ้าน ,เอกสารเกี่ยวกับการยื่นขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา , คู่มือติดต่อกระทรวงยุติธรรมแก่ อบต.เขาเพิ่มเพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนต่อไป

รู้หรือไม่ ??? : ท่าอากาศยานดอนเมือง

รู้หรือไม่ ??? : ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นสนามบินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดให้บริการอยู่
วันนี้ครบ 100 ปีท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังเปิดให้บริการอยู่

Read more: รู้หรือไม่ ??? : ท่าอากาศยานดอนเมือง

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายกจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทจังหวัดนครนายก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

Read more: โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนและศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

Facebook Fanbox SimpleWeb

ติดต่อสำนักงาน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครนายก เลขที่ 74/14-15 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร 037-315002 โทรสาร 037-3155053